EXAM. PSYKOTERAPEUT MPF    STRESS COACH    CAND.MERC
KØBENHAVN/ØSTERBRO

KØBENHAVN/ØSTERBRO

EXAM. PSYKOTERAPEUT MPF    STRESS COACH    CAND.MERC

Individuel terapi

”Vi møder verden forskelligt ud fra de farver og former vi har med os fra vores historie: de oplevelser vi har haft, de omgivelser vi har været en del af og de mennesker vi har mødt. Terapien handler om at få flere farver og former at operere ud fra, som skaber flere valg- og handlingsmuligheder for den enkelte”

Terapi er en proces henimod klarhed og frihed til at vælge den forandring du ønsker i dit liv fremover

Uanset grunden til, at du søger støtte, er der i et terapiforløb ikke nogen enkel eller rigtig opskrift, fordi DU er unik. Men min erfaring er, at du igennem forløbet vil opleve at komme i kontakt med dig selv på flere planer via dine tanker, følelser og sanser. Og det kan være du kommer til at trække tråde til nuværende eller tidligere relationer og erfaringer eller tillært adfærd samt overbevisninger, for at forstå og genopdage dig selv. Det kan også være, at du kommer i kontakt med glemte eller nye håb, drømme og ønsker for din fremtid.

Det fører alt sammen til en klarhed over dine adfærdsmønstre og over, hvordan disse påvirker dine relationer og dit liv. Du bliver opmærksom på at nogle af dine mønstre er gode for dig, mens andre ikke er så hensigtsmæssige for dig dér hvor du er i dit liv i dag. Og så vil du opdage flere af dine egne ressourcer og muligheder.

Under alle omstændigheder får du nye erkendelser, som er med til at give dig en dybere indsigt ift., hvorfor du handler, tænker og føler som du gør, og hvorfor du har det som du har det lige nu i dit liv.

Ud fra dette vil du føle større frihed til at vælge at være i livet på en måde, der er god og meningsfuld for dig. Når du kender din adfærds inderste væsen, kan du nemlig begynde at ændre på det, som du har lyst til at ændre på, og således forme dit liv på dine egne præmisser og blive den bedste udgave af dig selv.

Terapi er en proces, der kan være både smertefuld, forvirrende og frustrerende. Samtidig kan den være glædesfuld, energigivende og forløsende. Det er som at være i livet som livet ER på godt og ondt.

Hvad kommer du med og har brug for støtte til

Grundene kan være mange til at opstarte et terapiforløb

Dog bunder det ofte i et ønske om en eller anden form for forandring i livet.

De fleste der begynder i terapi har tidligere forsøgt at klare deres udfordringer selv. Og det kan være umenneskeligt svært, da det er svært at få øje på de adfærdsmønstre, der gør, at vi står i de samme situationer og problemer igen og igen. Terapi kan derfor hjælpe dig med at få øje på disse mønstre og blive mere bevidst om, hvordan du bedst lever med dem.

Udfordringerne kan være af akut karakter såsom tomhedsfølelse, angst, depression, stress, sorg eller anden form for livskrise. Du har måske udfordringer ift. din partner, i andre relationer eller har brug for at få kigget på tidligere relationer, svigt og opvækstvilkår. Du kan også blot være nysgerrig på dig selv og ønsker at lære dig selv bedre at kende. Måske det slet ikke er klart for dig, hvad du har brug for.

 

Måske du genkender dig selv ift. en eller flere af følgende oplevelser, som du kan have glæde af at få kigget nærmere på i et terapiforløb:

  • Oplever du ofte at gøre som ”man gør”, mere end at lytte indad til egne behov og ønsker, så du kan leve som ”DU vil”
  • Oplever du ofte at kritisere dig selv og give dig selv meget lidt kredit, frihed og udfoldelse
  • Føler du dig fanget i gamle mønstre og relationer, som ikke fungerer for dig mere
  • Oplever du at knokle og knokle men meget lidt ro og glæde at mærke
  • Oplever du, at det kan være svært at sige fra og sætte dine grænser overfor andre
  • Føler du dig ofte forkert eller modløs og ikke god nok som DU er
  • Oplever du indimellem at have indestængte følelser af irritation over ting eller mennesker i din dagligdag som dræner dig
  • Oplever du ofte tristhed, sorg, afsavn og/eller ubehag
  • Ønsker du at få mere ud af dit liv og savner mening og livsglæde
  • Oplever du søvnforstyrrelser, hjertebanken, mavepine, hovedpine, rygsmerter eller anden fysisk ubehag som du ikke kan finde svaret på, også efter at du har besøgt din læge

Uanset hvad du kommer med, omfavner jeg din situation, så dit forløb bliver unikt for dig.

Hvad kan du forvente af et terapiforløb hos mig

Jeg ser det som min opgave at skabe retning mod den forandring du ønsker

Vi starter derfor med at blive enige om, hvilke forventninger og mål du har for forløbet. Målene følger jeg løbende op på indtil du oplever, at du har opnået det du ønsker og kan slippe kontakten til mig.

I takt med, at du kommer mere i kontakt med dig selv, vil du opdage, at du ofte selv har svarene og at forandringerne paradoksalt nok sker, når du mindst venter det. Din åbenhed og tillid til, at processen fører til noget brugbart for dig, medvirker i sig selv til, at du oplever den forandring og udvikling du ønsker.

Udgangspunktet i terapien er din opmærksomhed på dig og der er ikke nogen rigtig eller forkert måde du kan være eller have det på. Formen er fænomenologisk, oplevelsesorienteret og fordybende, hvilket betyder, at vi i terapien arbejder med det der fylder her og nu og din oplevelse af det. Både som det opstår undervejs i terapiforløbet og i din hverdag. Ved oplevelsesorienteret forstås også, at vi ikke blot taler sammen om dine oplevelser, men på forskellig vis iscenesætter de problemstillinger, som du bringer op, i terapilokalet.

Du vil også opleve, at jeg har øje for kropsudtryk som kan undersøges og foldes ud i terapien. For ved at vende blikket indad og mærke egen krop og dens signaler, kan du opnå et sprog for kroppens sansninger samt en dybere ro og mere nærvær til dig selv, som gør dig i stand til at lære dine inderste følelser, behov og ønsker at kende.

Det er endvidere i kontakten med andre, at du kan komme i kontakt med dig selv. Igennem andres spejling, omsorg og anerkendelse får du nemlig trygheden til at mærke dig selv og begynde at stole på det du mærker. Derfor er dine relationer igennem hele livet afgørende for din selvforståelse og identitet i dag. Og derfor er det menneskelige møde og den trygge relation mellem dig og mig også vigtig.

Antallet af sessioner afhænger af årsagen til henvendelsen og omfanget af de problemstillinger du kommer med samt din måde at arbejde på i terapien.

”Et terapiforløb hos mig starter altid med en afklarende samtale, hvor vi blandt andet finder ud af om kemien mellem os passer og om kontakten føles rigtig og tryg for dig. Først derefter laver vi en aftale for det videre forløb og går i gang med den egentlige terapi.”

Kontakt mig

"En anden kan ikke give dig tilbage - det er kun dig der kan give dig selv tilbage"

 

 

 

Adresse

JEG PRAKTISERER IKKE LÆNGERE

 

Åbningstid

JEG PRAKTISERER IKKE LÆNGERE