EXAM. PSYKOTERAPEUT MPF    STRESS COACH    CAND.MERC
KØBENHAVN/ØSTERBRO

KØBENHAVN/ØSTERBRO

EXAM. PSYKOTERAPEUT MPF    STRESS COACH    CAND.MERC

Når man taler om kærlighed, parforhold og samliv, kan det ofte være med til at bringe følelserne i kog. Et parforhold eller et liv sammen med et andet menneske, kan både bringe glæde og lykkelige stunder, men det kan også give følelsen af afmagt, svigt og umenneskelig smerte. 

Hvis man i sit parforhold oplever en følelse af svigt og afmagt, kan det skyldes at man ikke får dækket nogle helt basale behov i hverdagen.

Næsten alle mennesker har behov for at blive hørt, respekteret og elsket. Den anerkendte Amerikanske coach Tone Robbins, taler ofte om 6 basale menneskelige behov, som også er gældende i et parforhold – nogle af disse behov betyder dog mere for nogen end andre.

De 6 basale behov er:

  1. Vished – et ønske om at være sikker
  2. Variation – ting må ikke blive for ensformige
  3. Signifikans – et behov for at skille sig og blive respekterer
  4. kærlighed
  5. Personlig udvikling – at man vokser og udvikler sig personligt
  6. At bidrage – at kunne give noget igen

Når par oplever at det går dårligt i deres forhold, er ofte fordi man mangler at få et eller flere af de helt basale behov imødekommet. Dette vil ofte påvirke kommunikationen og parforholdet i det hele taget.

Hvordan er jeres kommunikation?

Når kommunikationen i et parforhold virkelig bliver problematisk og det ofte formen eller måden ting bliver sagt på der er problemet og ikke så meget indholdet af det der bliver sagt. Typisk handler skænderier og konflikter ikke så meget om noget man reelt er uenig om, men i langt højere grad måden tingene bliver sagt på.

Mange par kan sagtens være uenige om ting, men det er måden man bliver mødt, uden kærlighed og omsorg, der ofte er problemet og som er virkelig smertefuldt. Derfor ser man ofte at parterapeuter tager fat i den mangelfulde kommunikation som noget af det første når man begynder i parterapi.

Uanset hvor man kigger hen i verden, skændes vi stort set altid om de samme ting – ofte er penge, tid og børn. Når kommunikationen ikke er konstruktiv og sårende, ender mange par med at gå fra hinanden og at blive skilt. I et velfungerende parforhold kan man sagtens snakke om uenighederne og være uenige.

Skilsmissetallet herhjemme og i resten af Europa er stigende. I de store byer, som eksempelvis København, Odense og Århus bliver parforhold opløst næsten to en halv gang så ofte, som i det vestlige Jylland – og det til trods for at væsentligt flere benytter sig af parterapi i de store byer.

Årsagen til dette, er den store koncentration af uge mennesker der bor i de store byer og de bliver oftere skilt – viser statistikken.

Hvor går det typisk galt?

Parforhold kræver en stor indsats fra begge parter hvis det skal kunne lykkes at holde samen. Mange glemmer dog ofte at selve parforholdet skal fyldes op og passes og at parforholdet ikke bare fylde os op. Når begge parter ikke bidrager til parforholdet ender det ofte i konflikter, skænderier og dårlig kommunikation. Når kommunikationen går helt i hårknude og slet ikke lykkes er det ofte fordi den er præget af:

  1. konfliktoptrappende adfærd,
  2. nedgørende udtalelser og adfærd,
  3. negativ fortolkning – altså at man ser negativt på den anden
  4. tilbagetrækning – at man ignorer eller undlader at kommunikere.

Lyt til hinanden

I et parforhold er det super vigtig at lytte til hinanden. Lytte for at forstå indholdet af det den anden siger og ikke for at gøre dig klar til at svare og komme med et hurtigt comeback. Man skal altid huske på at ord kan både være kærlige og inspirerende, men de kan også være ødelæggende og destruktive.

Selvom man ofte siger at samtale fremmer forståelsen, så er det ikke nødvendigvis tilfældet når det gælder parforhold – især ikke hvis man i forvejen har problemer med kommunikationen. Faktisk er det ofte en helt uskyldig snak, som kan føre til stor irritation mellem kærester og samlevende.

Ofte har vi alt for store forventninger til hinanden og samtidig lytter vi ikke ordenligt efter når taler sammen. Der går ofte mere gætte konkurrence i kommunikationen, hvor den ene part forsøger at gætte hvad den anden siger og derfor ender det helt galt.