EXAM. PSYKOTERAPEUT MPF    STRESS COACH    CAND.MERC
KØBENHAVN/ØSTERBRO

KØBENHAVN/ØSTERBRO

EXAM. PSYKOTERAPEUT MPF    STRESS COACH    CAND.MERC

Stress coaching

“Stress kan ramme os alle – selv de mest robuste mennesker – hvis bare omstændighederne er til det”

“Du kan klare meget, men det er ikke alt du kan holde til”

Stress er naturligt. Det er en basal overlevelsesmekanisme, som eksisterer hos både mennesker og dyr. Men oplever du vedvarende og langvarigt stress kræver det stressbehandling

Biologisk set gør stress os i stand til at håndtere farlige, truende eller usikre situationer og er oprindeligt forbundet med vores mulighed for at overleve. Krop og sind gør sig klar til enten at kæmpe, flygte eller gå i fryse tilstand. Stress reaktionen sker, når vi føler os truet eller bliver presset, hvor der udløses adrenalin og kortisol hormoner. Kroppen går i alarmberedskab og denne fornemmelse kan være ubehagelig, men er helt normal og som sådan sund, da vi naturligt er på vagt overfor det uventede og rustet til at håndtere ekstra belastninger.

De fleste kender til eksempler, hvor de hurtigt har måttet mobilisere ekstra kræfter for at løse en opgave eller overkomme en udfordring. Dagligt udsættes vi således for små “dryp” af akut kortvarig stress. Men det er vigtigt at kroppen efterfølgende får ro, tid og rum til at restituere sig og samle energi igen.

Så kroppen er designet til at kunne klare en spidsbelastning, hvis den altså efterfølgende får ro til at komme tilbage i balance.

Ved vedvarende langvarig stress derimod, opstår der en risiko for at udvikle eller forværre sygdom, både i kroppen og i psyken. Her har vi over tid oplevet for mange ”små dryp” samtidig med at vores krop ikke har fundet tilbage i balance.

Kroppen har igennem længere tid produceret store mængder adrenalin og kortisol og været i konstant alarmberedskab fordi den er blevet presset over tid. Det kan være fordi man har oplevet en alvorlig hændelse som et dødsfald eller alvorlig sygdom. Det kan også være opstået på baggrund af længerevarende belastninger i ens privat- eller arbejdsliv.

Den manglende restitution over tid slider på kroppen og vi bliver dårligere til at mærke os selv og vores behov. På sigt bidrager denne nedslukning af kroppens signaler til at forhindre os i at erkende vores stressniveau. I denne situation er stress behandling påkrævet, så du kan komme i balance og få det godt igen.

Hvornår har du brug for stress behandling

Oplever du stress symptomer over længere tid kræver det stressbehandling så du kan komme i balance igen

Hvis langvarigt stress får lov til at bestå, kan kroppen komme til at reagere meget voldsomt på et tidspunkt, hvor den ikke kan håndtere de ekstra belastninger længere. Og det sker ofte på et ubevidst niveau. Det er individuelt, hvordan det påvirker os, men det kan resultere i nervesammenbrud, hukommelsessvigt, udbrændthed, depression, angst og/eller hjerte-kar-sygdomme, hvis ikke der bliver handlet i tide. Derfor er det vigtigt at gribe ind så hurtigt som muligt overfor evt symptomer på stress over tid.

Symptomerne på stress kan f.eks være:

  • Tankemylder og søvnproblemer
  • Du bliver hurtigere irritabel
  • Hovedpine og træthed
  • Tab af overblik både privat og på arbejde
  • Din effektivitet nedsættes
  • Nedsat immunforsvar og sygdomsforløb bliver værre end normalt
  • Hukommelsesbesvær
  • Uforklarlige smerter i kroppen

Hvis disse eller lignende symptomer opstår, er det i første omgang vigtigt at konsultere din læge for at udelukke andre ting. Hvis det af lægen vurderes som stress symptomer, er det vigtigt at komme i behandling herfor.

Hvad der stresser dig stresser ikke nødvendigvis en anden. Det er derfor vigtigt med en individuel tilgang. I et stress behandlingsforløb kan dine symptomer bruges som din guide til at finde frem til årsagerne til DIN stress tilstand, så du kan forstå din krops reaktioner og hermed opnå muligheden for at komme din stress til livs.

Hvad kan du forvente af et stressbehandlingsforløb hos mig

Med min støtte, skub og guiding vil du blive afstresset og få indblik i årsagerne til din stress samt værktøjer til at komme videre

Jeg tilbyder individuelle stresscoach samtaler over et forløb på ca 7-10 sessioner af 1 times varighed pr. gang. Som regel over en periode på 3 mdr. Jeg vurderer altid individuelt, om du har brug for flere eller færre sessioner for at komme din stress til livs.

De første gange har jeg fokus på at få dig ”afstresset” og på at du lærer din stress og dine symptomer at kende. Senere i forløbet støtter jeg dig i at identificere årsagerne til din stress tilstand. Dernæst kigger vi sammen på, hvordan du kan lære at håndtere og forebygge din stress samt prioritere ift. det der er vigtigt for dig i dit liv fremover.

Du vil opleve samtalerne som både støttende, udfordrende og ledende, hvor der er fokus på fysiske gøremål, mental afslapning, egen refleksion, rådgivning og coaching.

Når du har gennemført forløbet vil du opleve at have fået hjælp til et liv i balance med fysisk og psykisk overskud, en opmærksomhed på din krops reaktioner og ikke mindst en bedre indsigt i dig selv, dine tanker og reaktionsmønstre samt det du sætter pris på og værdsætter i dit liv. Alt sammen medvirkende årsager til at du kan prioritere det der er vigtigt for dig i fremtiden.

Kontakt mig

"En anden kan ikke give dig tilbage - det er kun dig der kan give dig selv tilbage"

 

 

 

Adresse

JEG PRAKTISERER IKKE LÆNGERE

 

Åbningstid

JEG PRAKTISERER IKKE LÆNGERE