EXAM. PSYKOTERAPEUT MPF    STRESS COACH    CAND.MERC
KØBENHAVN/ØSTERBRO

KØBENHAVN/ØSTERBRO

EXAM. PSYKOTERAPEUT MPF    STRESS COACH    CAND.MERC

Om mig

Mit arbejde er hjertearbejde for mig, fordi jeg støtter mennesker i at opnå den forandring som de længes efter i deres liv.

Jeg har altid været optaget af, hvor komplekse vi mennesker er. Hvordan er vores mønstre opstået, og hvordan kan vi ændre dem, hvis de hæmmer vores muligheder for at være hele mennesker i vores liv i dag. Hvad hører til vores kerne, det vi sanser og føler inderst inde. Og hvad er forsvarsmekanismer som engang har hjulpet os til at overleve situationer og særlige relationer.

Min søgen efter svar på disse spørgsmål har været retningsgivende for mange af de valg, jeg har truffet i mit eget liv. I takt hermed er min motivation steget ift. også at støtte andre, der har samme nysgerrighed på deres væren i livet. Det har beriget mig med en erfaring i egen og andres udviklingsprocesser, hvor det for mig handler om at finde ind til kernen, til det oprindelige, til det der kan mærkes og som er meningsfuldt for os hver især.

Vi er alle unikke men grundlæggende ønsker vi alle at føle tryghed, sikkerhed og meningsfuldhed i vores liv. Og jeg tror på, at kun den rette nysgerrighed, udfordring og støtte, krydret med rummelighed og hjertelighed fra et andet menneske, kan bringe os videre derfra hvor vi er, til det vi længes efter. 

Jeg har selv erfaringer i at blive mødt i min sårbarhed, hvilket i første omgang krævede mit mod at søge hjælp til. Jeg har derfor den dybeste ydmyghed over at blive lukket ind dér, hvor det er sårbart for mine klienter og har derfor stor respekt for alle der krydser min vej i min praksis. 

Øjeblikke af taknemmelighed og følelse af mening både i det sårbare, svære, glædelige og livfulde, sammen med de mennesker jeg i dag støtter som terapeut og coach, er grunden til at jeg laver det jeg gør.

Min personlige, erhvervs- og uddannelsesmæssige baggrund

I starten af min jobkarriere arbejdede jeg i 15 år med mennesker i organisationer på strategisk ledelsesplan, hvor jeg bl.a. specialiserede mig i at arbejde med coaching og udvikling af medarbejdere og ledere i IT og Medie branchen.

Jeg har selv gået vejen fra at være en præstationsorienteret knoklende og dygtig arbejdshest, hvor jeg troede på, at hvis bare jeg blev ved og ved ville jeg komme i ”mål” og alt ville blive ”perfekt”, hvilket var målet for mig – engang. Det endte med en overbelastningsreaktion og stress symptomer, hvor jeg havde svært ved at finde glæden, meningen og motivationen i mit liv. Jeg længtes efter en følelse af at have mere og andet at byde på, og havde en fornemmelse af, at der var mere af mig, som jeg ikke kendte til – endnu.

Jeg valgte derfor at sætte mig selv i centrum ift. min egen personlige udvikling, som har været en lang rejse, hvor jeg fandt tilbage til mig selv, og hvorfra jeg nu også lever mit liv med mere autenticitet, glæde og mening. Og vigtigst af alt med en følelse af, at jeg virkelig gør en forskel ”med den jeg er” fremfor ”med det jeg gør”.

Omtrent samme periode var jeg og min mand så heldige at blive forældre til vores to adopterede børn. I denne periode fik jeg derfor også personlig erfaring med at stå i en situation, hvor støtten udefra var meget afgørende for måden vi som forældre formåede at omsætte vores ressourcer til bedst mulig glæde for vores børn, deres trivsel og udvikling.

Jeg foretog et sporskifte. Opsagde mit job, tog en 4 årig psykoterapeut uddannelse som supplement til min forretningsmæssige uddannelsesbaggrund samt erhvervserfaring som HR konsulent og chef. Psykoterapeutuddannelsen har jeg sidenhen suppleret med diverse efteruddannelser indenfor det terapeutiske felt.

Jeg har nu flere års erhvervserfaring som psykoterapeut i egen praksis og som frivillig og freelance psykoterapeut for grupper og unge (mel. 18-35 år) i tuba. Det er hjertearbejde for mig at hjælpe mennesker på vej i livet. Som terapeut kan jeg ikke ændre på tilknytningshistorien, opvækst- samt livsbetingelser, men jeg kan støtte barnet, den unge eller voksne i, at få indsigt og indflydelse på sin måde at være i sine relationer og sit liv i dag og fremover. 

I dag arbejder jeg med udvikling af mennesker på flere planer. Omdrejningspunktet er personlig udvikling, der fører til forandringer i livet for den enkelte, for par, grupper og familier.

Uddannelsesbaggrund:

 • Psykoterapeut, 2011-2015: Psykoterapeut uddannelse ved Københavns Gestaltinstitut (4 år)
 • Konsulent i Systemisk Teori, 2001-2002: Konsulent uddannelse ved DISPUK (2 år)
 • Cand.merc. HRM (Human Ressource Management), 1990-1996: Kandidat i Organisation og Ledelse ved Copenhagen Business School (6 år)

Efteruddannelse og kurser:

 • Kursus i Skam, Skyld og Selvsabotage, 2023: Ved Inge Holm, Dansk Psykoterapeutforening
 • Kursus i Oplevelsesorienteret Familieterapi, 2021: Ved Peter S. Mortensen, DFTI
 • Kursus i Trauma Recovery, 2020: Ved Henrik Prien, TUBA Danmark
 • Kursus i Emotionsfokuseret Parterapi, 2019-2020: Ved Jette Simon, Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi
 • Kontakt og Opmærksomhed ind i Ordløse Kropslige Lag og Tilstande, 2019: Ved Ulla Rung Weeke, Skolen for Psykosomatik
 • Stress Coach, 2018: Ved Bjarne Toftegård, Forebyg Stress APS (skriftlig og mundtlig eksamen)
 • MBSR Mindfulness Kursus, 2016: Ved Berit Larsen, Mindful-U
 • Neuroaffektiv Udviklingspsykologi, 2014: Ved Susan Hart, Docenten
 • Teori og Metode i Familieterapi, 2009: Ved Jesper Juul, Kempler Instituttet
 • Certificeret Executive Coach, 2007: Ved The Coaching Company
 • Det Personlige Lederskab, 2005-2006: Terapeutisk udviklingsforløb ved Annette Mindegaard, Institut for Almen Psykoterapi og Lederudvikling

Samarbejdspartnere

Dansk Psykoterapeutforening (DPFO)

Jeg er uddannet psykoterapeut fra et af Psykoterapeutforeningens godkendte institutter (Københavns Gestaltinstitut). Og har valgt at være medlem af Psykoterapeutforeningen, hvorfor jeg er underlagt foreningens kvalitetskrav og etiske retningslinjer.

DPFO er en interesseorganisation for danske psykoterapeuter uddannet på et godkendt institut, som lever op til en række statslige kvalitetskriterier, som foreningen stiller til den 4 årige psykoterapeutuddannelse. Det er således en organisation, som har til formål at sikre en høj kvalitet såvel uddannelsesmæssigt som etisk i psykoterapeutstanden og gøre det nemt og trygt for alle borgere at få hjælp fra en veluddannet og erfaren psykoterapeut.

Mindfulness (MBSR)

Jeg samarbejder med og har gennemført et Mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) kursusforløb hos MINDFUL-U da det er min erfaring, at det er hensigtsmæssigt at kombinere psykoterapi med nærværs træning. Jeg inddrager således nuet, nærværet og kroppens nervesystem i mit arbejde for at skabe optimale betingelser for forandring. 

MINDFUL-U udbyder evidensbaseret intensive MBSR forløb samt udviklingsgrupper i mindfulnessbaseret bevægelse, kropsbevidsthed og meditation. I MBSR forløbet indgår meditationsteknikker, yoga-øvelser og der anvendes intensiv træning i bevidst nærvær og opmærksomhed i nuet.

Københavns Gestalt Instituts

Jeg har gennemført og bestået min 4-årige psykoterapeut uddannelse på KGI i perioden 2011-2015.

KGIs formål er at uddanne psykoterapeuter på et gestaltterapeutisk og et teoretisk, videnskabeligt grundlag. Målet er at give de studerende en kvalificeret uddannelse, hvor de erhverver sig teoretiske kundskaber, praktiske færdigheder og gennemgår en personlig udvikling, integreret og implementeret i en helhed. Undervisningen evalueres løbende af underviser og de studerende og med deltagelse af
uddannelsesleder og pædagogisk leder ved afslutningen af hvert semester. KGI er stiftet den
07.07.07 og er godkendt som institut af Dansk Psykoterapeutforening.

Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi (DKCEFT)

Jeg har gennemført grund kursus i metoden for emotionsfokuseret parterapi (EFT) og samarbejder med DKCEFT.

DKCEFT er en interesseorganisation for parterapeuter, der er uddannet til, sammen med parret, at skabe en mere tryg relation, hvor parret bliver bedre i stand til at kommunikere med hinanden samt forstå og rumme hinandens forskelligheder.Metoden kommer fra Canada og er udviklet af professor Sue Johnson. Det er den eneste parterapeutiske retning, som man har lavet evidensbaseret forskning på, og det er en metode, hvor der er opnået bemærkelsesværdige resultater i praksis.

Tuba

Jeg har arbejdet som individuel terapeut i Tuba Kbh og som gruppeterapeut i Tuba Helsingør siden 2016, hvor jeg har arbejdet med unge og deres senfølger fra en opvækst i en familie med misbrug. Her støder jeg jævnligt på belastningssymptomer såsom: selvværdsproblematikker, traumer, tilknytningsforstyrrelser, angst, PTSD, depression, m.m.

Tuba er en selvstændig organisation ejet af Blå Kors Danmark, som tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller anden form for misbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte har tavshedspligt og arbejder for at hjælpe den unge. Tuba har afdelinger landet over, hvor de blandt andet tilbyder individuel terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold. Desuden har Tuba onlinerådgivning og kurser og foredrag til fagpersoner og skoleklasser.

Forebyg Stress

Jeg er eksamineret og certificeret som Stress Coach hos Forebyg Stress. Jeg har således tilegnet mig specifikke metoder i at forebygge, håndtere og afhjælpe stress ramte klienter. Det er et spørgsmål om den rette indsats mod stressen som er individuelt betinget. 

Forebyg Stress har tilknyttede stresscoaches på tværs af hele Danmark. Firmaet har eksisteret siden 2003 og er stiftet af og ledes af Bjarne Toftegård med det ene formål at reducere stress i Danmark. Bjarne er politisk aktiv og bliver involveret i politiske processer – blandt andet fordi hans meget systemiske tilgang til at arbejde med stress er anerkendt som en metode, der virker.

Københavns Gestalt Institut (KGI)

Jeg har gennemført og bestået min 4-årige psykoterapeut uddannelse på KGI i perioden 2011-2015.

KGIs formål er at uddanne psykoterapeuter på et gestaltterapeutisk og et teoretisk, videnskabeligt grundlag. Målet er at give de studerende en kvalificeret uddannelse, hvor de erhverver sig teoretiske kundskaber, praktiske færdigheder og gennemgår en personlig udvikling, integreret og implementeret i en helhed. Undervisningen evalueres løbende af underviser og de studerende og med deltagelse af
uddannelsesleder og pædagogisk leder ved afslutningen af hvert semester. KGI er stiftet den
07.07.07 og er godkendt som institut af Dansk Psykoterapeutforening.

Kontakt mig

"En anden kan ikke give dig tilbage - det er kun dig der kan give dig selv tilbage"

 

 

 

Adresse

JEG PRAKTISERER IKKE LÆNGERE

 

Åbningstid

JEG PRAKTISERER IKKE LÆNGERE